ქართველი უვადო პატიმრების გათავისუფლება 20 წლის შემდეგ შეიძლება
ქართველი უვადო პატიმრების გათავისუფლება 20 წლის შემდეგ შეიძლება

უვადო თავისუფლების აღკვეთა – ყველაზე მაღალი სასჯელი საქართველოში, ის ითვალისწინებს მკვლელობას, ნარკოტრაფიკს და მძიმე სოციალურ შედეგებთან დაკავშირებულ სხვა დანაშაულებს.